BENDERA DARAH DAN AIR MATA KAMI


Telah kami pertahankan bagimu suatu ruang di langit
Berkibarlah slalu lambailah angkatan-angkatan yang akan datang
Dari ufuk sejarah. Biarlah mereka tengadah padamu senantiasa
Bawah hujan darah, bawah taufan api

Kami yang datang hari ini dan nbernaung di kaki mu
Telah jauh berjalan, melangkah mayat sanak sendiri
Kami yang kini tegak berdadu bahu disini,yakin akan kebesaran
Semangat kami yang dilambangkan oleh kedua warnamu

Bendera Darah Dan Air Mata Kami,berkibarlah,berkibarlah
Kami masing-masing tak mampu memberi lebih dari pada satu nyawa
Dan tangan yang akan jadi laku selagi memegang tiangmu
Sepasang tangan diantara berjuta yang datang dan yang pergi...


0 komentar:

Posting Komentar

Copyright 2009 masih ada kesempatan masih ada harapan. All rights reserved.
Bread Machine Reviews | watch free movies online by Blogger Templates